اشکالات صرفا کاهش مصرف کالری ( بدون ورزش )

کمتر غذا خوردن برای کاهش وزن موثرتر است یا ورزش کردن؟