چرا رژیم سخت به بدن شما آسیب می زند؟

رژیم غذایی مناسب برای بدن شما چیست؟