با اجرای تمرین EMS چگونه احساسی خواهید داشت؟

سوالات متداول در باب ایکس بادی
ژانویه 16, 2021
بهبود و تسریع معالجه مشکلات چربی و قند خون با به کار گیری از EMS
فوریه 14, 2021
نمایش همه

با اجرای تمرین EMS چگونه احساسی خواهید داشت؟

با اجرای تمرین EMS چگونه احساسی خواهید داشت؟ زمانی که برای او‌لین بار این تمرین را انجام می دهید تجربه ای شادی بخش خواهید داشت.

اشخاص به‌سرعت به آن عادتمی نمایند چون میتوانند اثرات شدید و خستگی عضلانی را از حرکاتی بی آلایش توام با تحریک عضلانی شم نمایند!

بازوهایتان را محکم و دست هایتان را مشت نمایید.شما درین تمرین انقباض را در عضله‌ها خویش احساس میکنید،ولی شدیدتر از یک انقباض ساده، وقتی که شما انقباض ارادی عضله ها MVC را نیزتجربه میکنید.به عبارتی انقباضی را که شما در تمرین ساده شم میکنید اینجا نیز خواهید داشت.

در واقع عصب تحریک میشود و سیگنالی برای ساخت و ساز انقباض به عضله می فرستد.این برای شما شم عجیبی به‌دنبال خواهد داشت زیرا شما هیچ کاری جاری ساختن نمی دهید ولی عضلاتتان در هماکنون انقباض می‌باشند.لازم به یادآوریست که‌این انقباضات می‌توانند حتی از انقباض های بی آلایش شدیدتر باشند.

همین الان انقباضی در عضله خویش به صورت ارادی (MVC) تولید نمائید و آن را به خیال بسپارید و بدانید که انقباضاتی که در تمرین EMS تجربه می‌کنید می توانند به مراتب شدیدتر باشند ضمن اینکه نیاز وجود ندارد افراد انقباص ارادی آنچنانی ای ساخت نمایند.البته انقباضات در EMS نسبت به هنگامی که ورزش‌کار وزنه های بسیار سنگین را جابجا می نماید شدیدتر وجود ندارد ولی بایستی این را به حافظه آورد که در مقایسه،EMS برای مفاصل بسیار ایمن تر میباشد.

تمرین EMS

تمرین EMS

چه برهه زمانی می بایست از EMS استعمال نمائید؟

یک گردهمایی از این نوع تمرین به صورت میانگین بایستی دربین 10 تا 40 دقیقه طول بکشد.پیشنهاد میکنیم از محرک عضلانی خویش دستکم 20 دقیقه برای رسیدن به نتیجه ها به کارگیری فرمایید،البته برای دوری از خستگی عضلانی،بیشتر از 60 دقیقه روی یک بخش از ماهیچه‌ها نباید عمل فرمایید پیشنهاد میکنیم با استعمال از دستگاه خویش 1 تا 3 بار در روز برای شایسته ترین نتیجه ها به کار گیری فرمایید.اما بخش اعظمی از منابع فقط انجام 2 گردهمایی تمرین 20 دقیقه ای در هفته را اثرگذار می‌دانند.

تمرین EMS

تمرین EMS

تمرین کل بدن EMS چه مزایایی دارااست؟

درین طریق در حالی که عضله ها مورد هدف درگیر هستند،مجموعی از عضله‌ها دیگر تن نیز شدیدا تحریک می گردند.ارتقاء جریان خون تاثیر مثبتی بر روی پوست داراست و سلولیت میتواند به صورت موثر کاهش یابد.(ولی همان گونه که در فراتر بیان شد این میتواند تنها درحد داعیه باقی بماند).شما بعداز تمرین، شم متانت و جوانی می‌کنید.EMS همینطور کوشش فیزیکی را بهبود می‌بخشد: شما حس انعطاف پذیری بیشتری دارید،گردش خونتان بهتر میباشد و شما کمتر خسته می‌شوید.در مقایسه با تمرین بی آلایش،EMS مزایای یک نشست تمرین شدید را در طول بسیار کمتر ارائه میدهد.

دیدگاه ها بسته شده است