لاغري و کاهش وزن با ايكس بادي

تفاوت تمرین های ایکس بادی EMS با تمرینات GYM ؟
آوریل 1, 2019
سوالات پر تكرار و متدوال درباره ایکس بادی XBODY
آوریل 6, 2019

لاغري و کاهش وزن با ايكس بادي

دو نوع روش براي لاغري با ايكس بادي و يا چربي سوزي داريم:
عضله شدن چربي ها و ايجاد توده عضلاني بدون چربي
همانطور كه ميدانيد چربي ها حجم بيشتري از عضله را دارنند همانطور كه در تصوير زير ميبينيد وزن هر دو يكي ميباشد اما عضله حجم كمتري دارد.

مقایسه چربی و عضله
پس ما ميتوانيم تمركز را روي كاهش سايز شما بگذاريم و اين تناسب اندام را تا مدت ها حفظ كنيد
روش ديگر روش هوازي و چربي سوزي با از گردش خون و هضم بيشتر ميباشد. اين تمرينات كه در جلسات تمريني انجام ميشود يك روش سريع و قوي براي چربي سوزي و كاهش وزن ميباشد
سوال كدام روش مناب تر است؟
شرايط بدني هر فرد با فرد ديگر متفاوت است. در باشگاه بعد از آناليز دقيق بدن شما برنامه تخصصي مناسب با بدن شما داده ميشود و در باشگاه مربي خصوصي بر انجام درست حركات نظارت دارد. جدا از تمرينات برنامه اي تخصصي براي تغذيه شما در نظر گرفته ميشود و مربي ٢٤ ساعته براي سوالات شما در دسترس خواهد بود.
همانطور كه گفته شد هر ٤٠ دقيقه ورزش ایکس بادی در هفته ( ٢جلسه ) مطابق با ٦ ساعت فعاليت بدني در باشگاه است ؛ بنابر اين ميتوانيد بعد از جلسه چهارم تغييرات بدن خود را به وضوح مشاهده كنيد.