سپتامبر 6, 2020
Xbody با پدهای الکتریکی

Xbody با پدهای الکتریکی

Xbody با پدهای الکتریکی   Xbody با پدهای الکتریکی، ۱۵۰ برابر بیشتر از عضلات شما کار می‌کشد.این رژیم انقلابی تناسب اندام از طریق پوشیدن یک لباس […]